Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


Endüstri 4.0 ve İşletmelerin Yol Haritası

AMAÇ

Eğitim; Endüstri 4.0 olgusunu, bu teknolojik ve sınai çatıyı oluşturan teknolojileri, bunların iş-işletme kültürüne yansımasını ve işletme temelinde dönüşümün perspektifinin öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Endüstri 4.0 olgusunun sadece bir teknolojik evrimleşme olmadığı, bunun iş modellerine, iş yapma biçimlerine, işletmenin veya fabrikanın donanım altyapısına olan yansımaları ile organizasyon ve yönetim tarzlarındaki değişimin kavranması hedeflenmektedir. İşletme açısından Endüstri 4.0, kurumsal stratejileri yeniden şekillendirecek bir dönüşüm sürecidir. Eğitime katılanların bu gerçeği kavramaları öngörülmektedir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Endüstri 4.0 ve Teknolojik Değişim

1.1. Akıllı ve bağlantılı nesne kavramı

1.2. Sensörler

1.3. Büyük Veri ve Analitikler

1.4. Bulut Bilişim

1.5. Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel İnternet

1.6. Siber Güvenlik

1.7. Otonom Robotlar, Akıllı Makineler

1.8. Siber Fiziksel Sistemler ve Simülasyon

1.9. Çok Yönlü Sistem Entegrasyonu

1.10. Katmanlı İmalat ve Üç Boyutlu Yazıcılar

1.11. Artırılmış Gerçeklik

2. Akıllı İşletme, Geleceğin Fabrikası

2.1. Akıllı Üretim, Akıllı İşletme

2.2. Teknoloji ve Ürün Geliştirme

2.3. Akıllı İşletme ve Yeni İnsan Kaynakları

2.4. Akıllı İşletme ve Takım Çalışması

2.5. Akıllı İşletme ve İnovasyon

2.6. Akıllı İşletme ve Ar-Ge

2.7. Akıllı İşletme ve İletişim

3. Endüstri 4.0 ve Dönüşümün Yol Haritası

3.1. Dijital Dönüşüm

3.2. Müşteri Deneyimi

3.3. Operasyonel Süreçlerin Dönüşümü

3.4. Operasyonel Teknolojilerle Bilişim Teknolojilerinin Entegrasyonu

3.5. İş Modellerinin Dönüşümü, Yeni İş Modelleri

3.6. Dijital Küreselleşme

3.7. Akıllı Makine Uygulamaları

3.8. İş Gücünün Dönüşümü, Yeni İş Gücü Özellikleri