Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


Yeni Çağın En Değerli Yönetsel Yetkinliği: Problem Çözme ve Karar Alma Eğitimi

AMAÇ
Katılımcıların problem çözme ve karar alma becerisini artırmak. Takım çalışması içerisinde şirketin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda ilerlerken karşılacağı problemleri hangi yöntem ve yetkinliklerle aşabilecekleri konsunda farkındalık sağlamak.


PROGRAM İÇERİĞİ

1. Problem Çözme Becerisi

a. Problem Nedir?

2. Örgütsel Problem

3. Problemlere Duyarlılık

4. Problem Çözme Adımları

5. Problem Çözmede Kurum Kültürü

6. Problem Çözme Süreci

7. Problemin Farkına Varma Ve Tanımlama

8. Problem İçin Çözüm Geliştirme

9. Problem İçin Çözüm Seçeneğini Belirleme (Harekete Geçme)

10. Karar Alma Süreci

a. Eylemi Planlama Ve Uygulama

11. Sonuçları Değerlendirme

12. Bitirme ve Yeniden Bilgi Toplama

13. Uygulama

a. Problem Çözme Envanteri

14. Problem Çözme Metotları

15. Beyin Fırtınası

a. Beyin Fırtınası Adımları

16. Kuvvet Alan Analizi

a. Kullanım Amaçları

b. Yöntem

17. Çoklu Oylama

18. Sebep-Sonuç Diyagramı

19. (Balık Kılçığı Diyagramı)

20. Uygulama –Fikir Toplama, Arama Toplantısı