Now loading.
Please wait.

0850 214 98 04


Bireysel Eğitimler

Eğitim Takvimi 2018

19-20 Mayıs 2018 İstanbul

Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu sertifika programı; katılımcılara iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, bordro uygulamaları süreçlerini uzmanlık derecesinde öğretmektir. Bununla birlikte örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel özlük işleri ve bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bilgi Al Kayıt Ol

14 Haziran 2018 İstanbul

Sosyal Güvenlik Kanunu Değişiklikleri ile 2018 Yılına Hazırlık Eğitimi

01.07.2018 tarihine ertelenen Sigorta, Vergi, Arabuluculuk, işlemleri Nace Kodları, ücret farklarının tespit edilerek geçmişe yönelik uygulamalar ve teşviklerin kaybı nedeniyle 2018 yılı önemli risklerin yaşandığı bir dönem olacaktır. Bilhassa Nace Kodları ve ücretlerin farklı şekilde bordroda gösterilmesi ciddi sorunlar yaratacaktır.

Bilgi Al Kayıt Ol

20 Eylül 2018 Bursa

HR Next Bursa: İşe Alım, Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi Zirvesi

Bu zirvenin amacı; şirket hedeflerini gerçekleştirebilecek olan kişileri organizasyona katmak, bu süreçte işveren markasından faydalanmak, tutundurmak ve yetenek yönetimi ile sürdürülebilir bir organizasyon yaratmaktır.

Bilgi Al Kayıt Ol

6 Aralık 2018 İstanbul

IV. Kurumsal Eğitim ve Gelişim Zirvesi

Hazırlanıyor...

Bilgi Al Kayıt Ol