Now loading.
Please wait.

0850 214 98 04


Bireysel Eğitimler

Eğitim Takvimi 2018

26 Temmuz 2018 İstanbul

Karşındakinin Doğru Söylediğini Nasıl Anlarsın? (Güvenilirliğin Değerlendirilmesi) Eğitimi

Bireyler doğru yada yalan söylediklerinde bedenlerinde gelişen bazı fizyolojik ve psikolojik belirtilere engel olamazlar. Çünkü bunlar bilişsel yükün getirdiği bir durumdur ve oluşumu fark edilmez. Ancak eğitimli bir göz, bu belirtileri fark eder ve olası sebepleri görebilir. Eğitim, ifadelerin dinlenilmesinden çok anlaşılmasını, ne denmek istediğinin açıklığa kavuşturulması ve söylemin ardında yatan psikolojik etkenleri değerlendirmeyi amaçlar.

Bilgi Al Kayıt Ol

9 Ağustos 2018 İstanbul

Sosyal Güvenlik Kanunu Değişiklikleri ile 2018 Yılına Hazırlık Eğitimi

01.07.2018 tarihine ertelenen Sigorta, Vergi, Arabuluculuk, işlemleri Nace Kodları, ücret farklarının tespit edilerek geçmişe yönelik uygulamalar ve teşviklerin kaybı nedeniyle 2018 yılı önemli risklerin yaşandığı bir dönem olacaktır. Bilhassa Nace Kodları ve ücretlerin farklı şekilde bordroda gösterilmesi ciddi sorunlar yaratacaktır.

Bilgi Al Kayıt Ol

11-12 Ağustos 2018 İstanbul

Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu sertifika programı; katılımcılara iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, bordro uygulamaları süreçlerini uzmanlık derecesinde öğretmektir. Bununla birlikte örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel özlük işleri ve bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bilgi Al Kayıt Ol

6 Eylül 2018 İstanbul

Uzak Ekiplerin Yönetimi Eğitimi

Kısacası uzak/sanal takım yönetiyorsanız ya da takımın üyesiyseniz yeni bir iş yapış şekline ihtiyacınız olacak. Bu iş yapış şekliyle ilgili tüm detayları, ne ve nasıl sorularının cevaplarını, işin zorluklarından bu zorlukları nasıl aşacağınıza dair kullanmanız gerekn yöntemler ve araçlar hepsi bu eğitimde.

Bilgi Al Kayıt Ol

12 Eylül 2018 İstanbul

Farklı Kültürleri Algılama ve Uygun Davranış Modelleri Geliştirme Eğitimi

Farklı kültürdeki insalarla birlikte çalışan ve/veya ortak iş yapan kişilerin kültürel farklarla ilgili duyarlılıklarını artırmak, çalışma öncesi/sırasında/sonrasında nasıl iletişim kuracaklarını bilmelerinin sağlayacağı avantajları anlatmak, kültürel zekalarını artırmak için neler yapabilecekleri hakkında bilgilendirmek.

Bilgi Al Kayıt Ol

20 Eylül 2018 Bursa

HR Next Bursa: İşe Alım, Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi Zirvesi

Bu zirvenin amacı; şirket hedeflerini gerçekleştirebilecek olan kişileri organizasyona katmak, bu süreçte işveren markasından faydalanmak, tutundurmak ve yetenek yönetimi ile sürdürülebilir bir organizasyon yaratmaktır.

Bilgi Al Kayıt Ol

6 Aralık 2018 İstanbul

IV. Kurumsal Eğitim ve Gelişim Zirvesi

Hazırlanıyor...

Bilgi Al Kayıt Ol