Now loading.
Please wait.

0850 214 98 04


Bireysel Eğitimler

Tüm eğitim, sertifika programı, zirve ve konferanslarımızdan haberdar olmak için E-Bülten Kayıt

Eğitim Takvimi 2018

17-18 Ekim 2018 İstanbul

Müşteri Odaklı Satış Becerileri Eğitimi

Değişen ihtiyaçlar, bir arada çalışan kuşaklar ve farklı kültürler yöneticilik ve liderliğin birçok prensibini değiştirdi. Bu durum birçok paradigmanın yıkılarak yerine yeni modellerin geliştirilmesi ve uygulanması ihtiyacını doğurdu.

Bilgi Al Kayıt Ol

9,10,11 Kasım 2018 İstanbul

Personel Özlük İşleri ve Bordro Sertifika Programı

Bu sertifika programının amacı; katılımcılara iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, bordro uygulamaları süreçlerini uzmanlık derecesinde öğretmektir. Bununla birlikte örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel özlük işleri ve bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bilgi Al Kayıt Ol

23 Kasım 2018 İstanbul

Pazarlama 4.0 ve İnsan Dokunuşu Zirvesi

Endüstri 4.0 çağının etkileri gün geçtikçe hem iş hem de sosyal hayatta daha da hissediliyor. Nesnelerin interneti, pazarlama otomasyonu, Omnichannel yaklaşımlar iş hayatında pazarlama süreçlerinin vazgeçilmez bileşenleri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu zirvenin hedefi; Pazarlama 4.0'ın gelişimini, firmalardaki uygulamalarını incelerken insan doğasının, duygularının pazarlama teknolojileri ile dengelenmesi ile ortaya çıkacak başarılı sonuçları katılımcılarla paylaşmaktır.

Bilgi Al Kayıt Ol