Now loading.
Please wait.

0850 214 98 04


Bireysel Eğitimler

Eğitim Takvimi 2018

13-15 Nisan 2018 İstanbul

Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu sertifika programı; katılımcılara iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, bordro uygulamaları süreçlerini uzmanlık derecesinde öğretmektir. Bununla birlikte örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel özlük işleri ve bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bilgi Al Kayıt Ol

19 Nisan 2018 İstanbul

Lüksü Satmak Eğitimi: Crémé De La Crémé

Lüksü satmak hafızada yer edinen marka ve müşteriyi bağlayan bir deneyimdir. Temel satıştan farklıdır. Bu program, marka elçileri tarafından lüks satışın inceliklerini anlatmaktadır.

Bilgi Al Kayıt Ol

26 Nisan 2018 İstanbul

Sosyal Güvenlik Kanunu Değişiklikleri ile 2018 Yılına Hazırlık Eğitimi

01.07.2018 tarihine ertelenen Sigorta, Vergi, Arabuluculuk, işlemleri Nace Kodları, ücret farklarının tespit edilerek geçmişe yönelik uygulamalar ve teşviklerin kaybı nedeniyle 2018 yılı önemli risklerin yaşandığı bir dönem olacaktır. Bilhassa Nace Kodları ve ücretlerin farklı şekilde bordroda gösterilmesi ciddi sorunlar yaratacaktır.

Bilgi Al Kayıt Ol

9 Mayıs 2018 İstanbul

İşletmeler için Arabuluculuk ve Hukuksal Altyapı Zirvesi

Bu zirvede; Arabuluculuk Kanun Yolunun getirdiği yeniliklerin ve değişikliklerin neler olduğuna, şirketlerin Arabuluculuk sürecine doğru hazırlanabilmeleri ve nihai hedef olarak memnuniyetin elde edilebilmesi için şirketlerde olması gereken hukuksal altyapının nasıl olması gerektiğine ilişkin uygulamadan örnekler ile katılımcılara faydalı ve güncel bilgiler vermeyi amaçlıyoruz.

Bilgi Al Kayıt Ol