Now loading.
Please wait.

0850 214 98 04


Bireysel Eğitimler

Tüm eğitim, sertifika programı, zirve ve konferanslarımızdan haberdar olmak için E-Bülten Kayıt

Eğitim Takvimi 2018

12 Eylül 2018 İstanbul

Farklı Kültürleri Algılama ve Uygun Davranış Modelleri Geliştirme Eğitimi

Farklı kültürdeki insalarla birlikte çalışan ve/veya ortak iş yapan kişilerin kültürel farklarla ilgili duyarlılıklarını artırmak, çalışma öncesi/sırasında/sonrasında nasıl iletişim kuracaklarını bilmelerinin sağlayacağı avantajları anlatmak, kültürel zekalarını artırmak için neler yapabilecekleri hakkında bilgilendirmek.

Bilgi Al Kayıt Ol

20 Eylül 2018 Bursa

HR Next Bursa: İşe Alım, Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi Zirvesi

Bu zirvenin amacı; şirket hedeflerini gerçekleştirebilecek olan kişileri organizasyona katmak, bu süreçte işveren markasından faydalanmak, tutundurmak ve yetenek yönetimi ile sürdürülebilir bir organizasyon yaratmaktır.

Bilgi Al Kayıt Ol

22-23 Eylül 2018 İstanbul

Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu sertifika programı; katılımcılara iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, bordro uygulamaları süreçlerini uzmanlık derecesinde öğretmektir. Bununla birlikte örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel özlük işleri ve bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bilgi Al Kayıt Ol

6,7,13,14 Ekim 2018 İstanbul

İşçi Alacaklarını Hesaplama Eğitimi Sertifika Programı

İş yasalarında ve iş mahkemeleri kanununda yapılan değişiklikler ile İş Davaları ve işe iade davaları öncesi Avukatlara verilen uzlaşma zemini sağlamaya yönelik Arabuluculuk sistemi kurulmuştur. Bu eğitim, arabuluculuk görüşmelerine katılan tüm tarafların işçi alacaklarını doğru hesaplayabilmesi için hesaplama tekniklerini öğretmeye yönelik hazırlanmıştır.

Bilgi Al Kayıt Ol

17-18 Ekim 2018 İstanbul

Yeni Dünyada Yönetim ve Liderlik Eğitimi

Değişen ihtiyaçlar, bir arada çalışan kuşaklar ve farklı kültürler yöneticilik ve liderliğin birçok prensibini değiştirdi. Bu durum birçok paradigmanın yıkılarak yerine yeni modellerin geliştirilmesi ve uygulanması ihtiyacını doğurdu.

Bilgi Al Kayıt Ol

6 Aralık 2018 İstanbul

IV. Kurumsal Eğitim ve Gelişim Zirvesi

Hazırlanıyor...

Bilgi Al Kayıt Ol