Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


Çalışma Hayatında Fazla Çalışma Kavramı ve Uygulamaları Eğitimi

AMAÇ
Yasal uygulamalar bakımından çalışma süreçleri ve fazla mesai ile ilgili yargı kararları çerçevesinde fazla çalışma sayılan haller, fazla çalışma onayı,ödenmeyen ücretler nedeniyle işletmelerin yaşayacakları sorunların örnek vaka çalışmaları ile incelenmesi ve firma risklerinin ortaya konarak işletmesel sorunların çözülmesi için eğitim düzenlenmiştir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İş Kanunu, SGK ve İSG Kanunu bakımından fazla çalışmanın değerlendirmesi
 • 4847 Sayılı İş Kanuna göre işyerinde çalışma süreçleri ve fazla çalışma kavramı,
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği hükümleri,
 • Fazla çalışma yapılamayacak ve yaptırılamayacak işler,
 • Fazla çalışmanın belgelendirilmesi,
 • Çalışma şekillerine göre fazla çalışma sayılan durumlar,
 • İşçiden fazla çalışma onayı alınması ve mesai formlarının önemi
 • 270 saate kadar fazla çalışma yapılması ile ilgili sözleşmelerin geçerlilik şartları
 • Fazla çalışma ve ücreti ile ilgili şirket çalışanları arasında ayırım sonuçları
 • Çok tehlikeli işlerde fazla çalışma yapılması kavramı ve işletmesel sonuçları,
 • Fazla çalışma ücretinin ödenme şekli ve zamanında ödenmemesi durumu,
 • Fazla çalışma ücretleri ile ilgili zaman aşımı süresi,
 • Yargıtay ve mahkemelerin fazla çalışma konusundaki örnek kararları,
 • Fazla çalışma ücreti ödenmeyecek çalışanlar,
 • Fazla çalışma ücretlerinin hesaplanması ve ödenmesi,
 • Fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi halinde işçinin hakları nelerdir?
 • SGK bakımından fazla çalıştırma ve ücretin ödenmemesinin işletmesel riskleri
 • Olağanüstü durumlarda fazla çalışma hangi hallerde yapılır ve ücreti nasıl ödenir?
 • İşçinin fazla çalışmaya zorlanması hali ve işçinin hakları nelerdir?
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden fazla çalıştırmanın sonuçları,
 • Ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinin dava yoluyla ödenmesi ve sonuçları,
 • Ödemeyen fazla çalışma ücretlerinin SGK ve Vergi Kanunları bakımından sonuçları,
 • Çalışandan onay alınmamasının riskleri,
 • Sözleşme şekillerine göre fazla çalışma yapılması ve belgelendirilmesi,
 • Saat ücretli, parça başı ve akort usulü, yüzde usulünün uygulandığı yerlerde fazla çalışma ücreti,
 • Basında, toplu sözleşmeli işyerlerinde fazla çalışma ve ücret ödenmesi
 • Fazla çalışmada serbest zaman uygulaması,
 • Örnek Vaka Çalışması