Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi

AMAÇ
Etkili iletişim kurma ihtiyacı günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Kurum içi iletişim, aile içi iletişim, müşterilerle iletişim kurmak ve kendimizi kabul ettirebilmek için etkili iletişim tekniklerini bilmek zorundayız. İletişim, beden dili ve çatışma yönetimi konuları bu eğitim içerisinde harmanlanarak sunulacaktır.


EĞİTİM İÇERİĞİ

  Başarılı bir iletişimin altın kuralları

  Karşımızdaki insanın kanalına ayarlanma

  Empatik iletişimin önemi

  Dinleme becerileri

  İletişimde beden diline yönelik unsurlar

  İletişimde kültürler arası farklılıklar

  Zor insanlarla iletişim

  Öfkeli bir insana karşı alınacak önlemler

  Çatışma yönetimi ve çözüm odaklı yaklaşım