Now loading.
Please wait.

0549 575 06 50


Önizleme Videosu

İleri Bordro Uzmanlığı Eğitimi | Video

AÇIKLAMA
2022 Yılında Asgari ücret ve Vergi indirimleri değişiklikleri ile Ücret Bordrosu Hazırlanması ile ilgili tüm aşamaların sunumlar ve bordro örnekleri ile anlatımı kapsayan bir eğitimdir.
62 Konu başlığı ve 97 Video, 100 civarında Oransal Hesaplamalar ile yapılmış örnek bordrolar,
Manuel Bordrolar ve Hazırlanan Excel bordroları, Brüt ve Net ücret bazında her türlü ek ödemler için örnek bordrolar yapılmış ve tarafımdan anlatılmıştır.
Tüm katılımcıların İleri Bordro Uzmanı olarak kariyerlerini geliştirmesi için tüm konular ve açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim alan katılımcılar tarafından sorulacak sorular ile eğitimin tamamlanma kolaylığı sağlanmaktadır.
Eğitimin her aşamasında Eğitmen ile temas kurulabilmektedir.
Eğitimde kolaylaştırıcı her türlü oranlama kullanıldığı için hafızanıza yerleşecek bilgiler bundan sonraki çalışma hayatınızda size kolaylık sağlayacaktır.
22.04.2021 tarihinde 7613 Sayılı Yasa ile SGK İstirahat parası ödemeleri ve işçiye ödenecek maktu ücret farkının hesaplanması için tüm bilgiler eğitimde yer almaktadır.
İleri Bordro Uzmanlığı Eğitimi, mesleki olarak tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek tarzda hazırlanmıştır.
Yazılımlar ile yapılan bordroları vergi indirimleri ve istisnalar ile ilgili konuları çalışanlara anlatılmasında önemli bir rehber niteliğindedir.
Her türlü vergi oranlarına göre yapılan örnek bordrolar, çarşaf bordro örnekleri, manuel (elle Bordro Hesaplama) bordro yapımları, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları, işe iadede örnek bordrolar, kümülatif gelir vergisi değişimleri ile ilgili örnek bordrolara yer verilmiştir. SGK istirahat paraları ile ilgili hesaplama ve bordroda gösterme ile ilgili örnek bordrolar sizlere yeni ufuklar açacaktır. En önemli konu ise bordro hatalarından arındırılmış kolay bordro yapma imkanı bulacaksınız.


PROGRAM İÇERİĞİ

Giriş

1.  Bordro Eğitimine Giriş

2.  Bordro Eğitimi Neden Önemli,

3.  Bordro Eğitimi Genel Kapsamı,

4.  Bordro Eğitim Araçları ve Uygulamaları,

5.  İleri Bordroya Giriş

6.  Bordro eğitim ile Kazanımlar ve ekler,

7.  4857 Sayılı İş Kanununda Ücret ve Bordro ile ilgili Yasa Maddeleri,

8.  5510 Sayılı SGK ücret Bordrosu ve SİY Bilgileri (1-2)

9.  Bordroda İstisna Ücret ve Ödemeler (G.V. Madde 23)

10. Bordroda Tazminat ve Yardımlarda İstisna (G.V. Madde 25)

11. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı nedir Nasıl Uygulanır?

12. Ücret bordrosu Parametreleri,

13. Bordroda Kazançlar Parametreleri

14. Bordroda Ek Ödeme Parametreleri

15. Yasal Kesinti Parametreleri,

16. Gelir Vergisi matrahından indirimler parametreleri,

17. Gelir Vergisi Kesinti Oranları

18. Damga Vergisi Matrahı tespiti ve DV. Kesintileri,

19. Özel Kesinti Parametreleri,

20. İşçi Banka Ödemeleri Nasıl Yapılmalı?

21. İş Hukukunda Ücret Kavramı

22. İş Hukukunda Ücret Çeşitleri ve Hesaplama Yöntemler

23. Fazla Çalışma ve Hesaplamaları,1-2

24. Sözleşme Çeşidine Göre Ücret Ödemeleri

25. İş Hukukunda Kıdem Tazminat Hak Etme ve Hesaplama Şekli

26. İhbar Tazminatı Hesaplama ve İşverenin Sorumluluğu

27. İş Arama İzni Kullanımı ve Ücret Ödemesi

28. Ücretin Saklı Kısmı ve Uygulamala

29. Ücret Hesap Pusulası (Bordro) Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar

30. Kötü Niyet Tazminatı Hesaplanması

31. Gelir Vergisi Kesintisi Oranları ve Kümülatif Gelir Vergisi Hesabı

32. Geçici İş Göremezlik Hak Etme ve Hesaplama Şekli

33. Bordro Yazılımlarında Ekran Görüntüleri ve Açıklamalar

34. SGK Taban ve Tavan ücretleri, günlük ücret hesabı,

35. Ücret Bordrosunda Günlerin Gösterilmesi ve Hesaplama Şekli

36. Ücret Bordrosunda İndirim ve Hesaplama Şekli (2022/7 ay)

37. İşveren Özel Sağlık Sigortası ve BES İstisnala Hesabı

38. Ücret Bordrosunda İstisnalar ve İndirimler Mukayese Tablosu

39. SGK Kümülatif Sigorta Matrahı Hesabı ve Bordroda gösterme,

40. Sigorta Kolları Kesinti Oranları ve Kesintilerinin Hesaplanması

41. Ücret Bordrosu Yapımı ve Çeşitleri

42. İşten Çıkış Bordrosu Açıklamaları

43. Şahıs Sigortaları Çeşitleri ve Vergi İndirimi

44. SGK Kümülatif Sigorta Matrahı Hesaplama

Brüt Ücret Bordro Hesaplamaları

45- Brütten-Nete Manuel Oransal Hesaplama

45-1 Brüt Asgari Ücret Bordo Açıklamaları

46. Genel Bordro Uygulamaları Tablolar

47. Brütten-Nete Bordro Çeşitleri, Hesaplama Oranlar ve Kontrol

47-1. Brüt Asgari Ücret Bordrosu Hesabı

47-2. Brüt Fazla Mesai Bordrosu Hesabı

47-3. Brüt Ulusal Bayram ve Genel Tatil Bordrosu Hesaplama

47-4. Brüt Raporlu Personel Ücret Tamamlama Bordrosu

47-5. Brüt Ücretli Engelli Çalışan Bordrosu Hesaplama

47-6. Brüt Ücret Sendikalı Personel Bordrosu Hesaplama

47-7. Brüt Ücret İşveren Özel Sağlık Sigortası Bordrosu Hesaplama

47-8. Brüt Ücret İşveren BES Bordrosu hesaplama

47-9  Brüt Ücret Şahıs Sigortası İndirim Bordrosu hesabı,

47-10. Brüt Ücret Yemek ve Yol Gideri hesaplama bordrosu,

47-11. Brüt Ücret Gıda Yardımı Bordro Hesaplama,

47-12. Brüt Ücret İkramiye-Prim Bordrosu Hesaplama,

47-13. Brüt Ücret Kümülatif Gelir Vergisi hesaplama bordrosu,

47-14. Brüt Ücret İşten Ayrılan Personel Bordrosu

47-15. Brüt Ücret Nafaka ve İcra Kesintili Bordrosu

47-16. Brüt Ücret Emekli Çalışan Bordrosu

47-17. Brüt Günlük Ücret Alan Personel Bordrosu,

47-18. Brüt Saat Ücreti Alan Personel Bordrosu

48. Brütten-Nete örnek Temmuz Bordrosu

49. Brütten-Nete Çarşaf Bordro Örneği,

50. Brütten-Nete % 15, %20, %27, %35 Bordro Örnekleri

Net Ücret Bordro Hesaplamaları

51. Netten-Brüte Pratik Oransal Tablo

52. Netten-Brüte Manuel Bordro Örneği,

53. Netten-Brüte Oranlar Tablosu

54. Netten-Brüte Ücret Dışı Ödemeler Tablosu,

55. Netten-Brüte Bordro Hesaplama Oranlar Ve Kontrol

55-1. Net Asgari Ücret Bordrosu Hesaplama,

55-2. Net Fazla Mesai Bordrosu Hesaplama,

55-3. Net Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Bordrosu,

55-4. Net Ücret Raporlu Personel Ücret Tamamlama Bordrosu,

55-5. Net Ücret Engelli Çalışan Bordrosu Hesaplama

55-6. Net Ücret Sendikalı Personel Bordrosu Hesaplama

55-7. Net Ücret İşveren Özel Sağlık Sigortası Bordrosu

55-8. Net Ücret İşveren Bes Bordrosu,

55-9. Net Ücret Şahıs Sigortası İndirim Bordrosu,

55-10. Net Ücret Yemek Ve Yol Gideri Hesaplama Bordrosu,

55-11. Net Ücret Gıda Yardımı Bordro Hesaplama,

55-12. Net Ücret İkramiyeli Bordro

55-13. Net Ücret İşten Ayrılan Personel Ve Yıllık İzin Bordrosu

55-14. Net Ücret Kümülatif Gelir Vergisi Değişim Bordrosu

55-15. Net Ücret Hediye Çeki Bordro

55-16. İşten Ayrılan Personel Kıdem-İhbar Hesaplama Bordrosu

55-17. İşe İadede Ücret Bordrosu Hazırlama

55-18. Net Ücret Nafaka Ve İcra Kesintili Bordro

56. Netten-Brüte Örnek % 15, % 20, % 27, % 35 Oranlı Bordrolar,

57. Netten- Brüte Çevirme ve Örnek Çarşaf Bordro Açıklama,

58. Netten- Brüte Örnek Temmuz 2022 Bordro,

59. Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama,

60. Ücret Bordrosunda Hatalar ve Yargıtay Kararları (1-4)

61. İbranamenin Geçerliliği,

62- Net Ücret Kümülatif Sigorta Matrahı Ve İstirahat Parası BordroEğitimi İzlemek için

Satın Al