Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


İşe Alım ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Uygulamaları EğitimiEĞİTİMİN HEDEFLERİ
En iyi işe alım metotlarını, kaynak yaratmayı ve kalifiye adayları etkilemeyi,
Kısa liste oluşturma tekniklerini, adayları değerlendirmeyi ve her birisinin güvenilirliği ve geçerliliğini ölçmeyi,
İşletmenin her kademesi için mülakat sürecini işletmeyi
Seçme aşamasında çeşitli değerlendirmeler için veri kullanımını,


EĞİTİM İÇERİĞİ

İşe Alım ve Seçme Süreci

İşe Alım Süreci

Her adımda görevler ve sorumluluklar

Diğer İK fonksiyonları ile ilişkileri


Gereklilikleri Tanımlama

Bir iş profili düzenleme: zorunluluklar ve tercihler

İş tanımı

Kişinin özellikleri


Adayları Görüntüleme ve Kısa Liste

Somut ölçütlere karşı soyut ölçütler

Kısa liste hazırlama aşamaları

Bir değerlendirme merkezinin kapsamı

Kısa liste oluşturmada CV'ler ve başvurular

Online uygulamaları değerlendirme


Mülakat Türleri ve Süreci

Online mülakatlar

Yetkinlik bazlı mülakatlar

Diğer mülakat türleri; stres bazlı, panel

Mülakat kılavuzu

Kişilik Tipleri

Aktif Dinleme

Kişisel Değerleri Anlama

Soru Sorma: S.T.A.R Metodu

Tam S.T.A.R.

Sahte S.T.A.R.

Kısmi S.T.A.R.


Mülakat Uygulamaları

Yetkinlik bazlı mülakat örnekleri

Mülakat Role-Play

Çalışan mülakatları

Yönetici mülakatları


Adayları Değerlendirme

Veri yakalamanın önemi

Objektif Değerlendirme

Yasal ve adil görevler

Kişi profili oluşturma


Seçme Kararı

Kullanılması gereken kriterler

Seçme sürecinde karar matrisi kullanma

Yetkinlik boşluğu analizi