Now loading.
Please wait.

0549 575 06 50


Perakende Metrikleri ve Matematiği

EĞİTİMİN AMACI
Bu eğitim; perakende profesyonellerine kilit perakende metrikleri konusunda hesaplama ve günlük operasyonlar için uygulama yetkinliği kazandırmak üzere tasarlanmıştır.

Perakende yönetiminde hedef, liderlik, karar verme ve finansman gibi önemli araçların kullanımı da detaylı olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte kar artırıcılar ve perakende analitiklerini kapsamaktadır.


EĞİTİM HEDEFLERİ

  • Perakende sektöründe çalışan kişileri kariyer gelişimi için teşvik edecek bilinç oluşturmak
  • Rekabetçi piyasalarda var olmak ve gelişmek için sürdürülebilir stratejiler geliştirmede kendi güçlü ve zayıf noktalarını değerlendirmek,
  • Mağaza performansını gözlemlemek için perakende metrikleri yaratmak ve analiz etmek, perakende personel verimliliğini arttırmak,
  • Positif bir müşteri deneyimi yaratmak için bir perakende ortamında müşteri davranışlarını yorumlamak,
  • Perakende yönetici ve çalışanlarını performans için ortak bir hedef etrafında toplamak,