Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


Return on Marketing Investment
Pazarlama Yatırımının Geri Dönüşü EğitimiTANITIM
Bugün pazarlama aktvitelerindeki en büyük sorun, pazarlamaya yapılan harcamaların yatırım dönüşümlerinin hesaplanmasıdır. Her pazarlama profesyoneli, yönettiği kampanya ile ilgili yatırım dönüşlerini bilmek zorundadır. Bu eğitim, pazarlamada kullanılan temel yatırım dönüşüm oranı metrikleri ve bu metriklerin uygulanması ile ilgili birçok örnek olay ve uygullar içermektedir. Eğitimde kullanılacak olan metrikler, kısa vadeli ve uzun vadeli ölçüm olmak üzere yatırımın geri dönüşü ile ilgilidir. Eğitimde ayrıca ROMI ölçümünde zorlayıcı alanlar da detaylandırılmaktadır.