Now loading.
Please wait.

0850 214 98 04


Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları Eğitimi

AMAÇ
Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili uygulamalarda ve bildirimlerde yasa ve genelgeler, yönetmelikler ve yazılar ile işverenlere getirilen yükümlüklerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi, yasal uygulamaların katılımcılara anlatılarak hatalı ve eksik yapılan işlemler nedeniyle işveren maliyetleri ve idari para cezalarının ortadan kaldırılması, elle pratik bordro yapılarak sigorta tahakkuklarının katılımcılara kavratılması amaçlanmaktadır.


EĞİTİME KİMLER KATILMALI?
Yapılacak eğitime Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, İnsan Kaynakları Müdürü ve uzmanları, Mali İşler Müdür, Bordro ve özlük işleri ile ilgilenen uzmanlar, bu konular ile ilgili Finans Müdürü ve Uzmanları


EĞİTİM İÇERİĞİ

Sosyal Güvenlik Kavramı ve Kapsamı Nedir?

Sigorta İşyeri ve İşçi Bildirimleri Yapılması zamanı ve şekli

Alt İşveren SGK İşyeri Açılması ve Hazine Yardımının Kaybı

Sigorta Kolları, Prim Oranları ve Sağlanan Yardımlar

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları, çalışanlar ve prim ödemek durumunda olalar,

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirim ve Uygulamaları

Ücret Bordrosu Yapımı ve SGK Uygulamaları ve Açıklaması

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili SGK Uygulamaları

Sigorta Bakımından Kazançlar, İstisnalar,

Geçici İş Göremezlik Uygulamaları, ödemelerin hesaplanması,

SGK bildirimlerinde yeni kodlar ve teşvikler

Aylık Prim bildirgeleri tahakkuklar ve ödeme dönemleri,

Bildirimlerin zamanında yapılmaması ve İdari Para cezaları,

SGK denetimleri ve sonuçları,

Düşük beyanlar ve dava açılması, geriye dönük tahakkuk ve İPC

SGK giderlerinin işçi ve işverenlere Rücu edilmesi