Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


Yöneticiler için İnsan Kaynakları ve İş Mevzuatı Eğitimi

EĞİTİM ÖN BİLGİLER

Yöneticilerin İK ve İş Yasası öğrenme gerekleri,

İş hukukunda çalışma süreci, İş güvencesi,

Yöneticilerin alması gereken tedbirler,

İnsan Kaynakları alması gereken tedbirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi – İş Mevzuatı arasında ilişki kurulması,

Personel bilgilerinin yöneticiler tarafından kullanılması,

Şirket ve yöneticilerin yol haritası,


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?

İnsan Kaynaklarının fonksiyonları nelerdir,

Personel Yönetiminin Uygulama Alanı,

Personel eğitimi ve geliştirilmesi,

Organizasyon ve görev tanımları önemi,

İK Yönetimi ve Personel Yönetimi farkları,

Personel Özlük işlerinin önemi,

Performans Yönetimi ve Yöneticiler,

Şirket yönetmeliklerinin önemi,

Oryantasyon Disiplin ve İK Yönetmeliği,

Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi,


İŞ YASASI UYGULAMALARI

4857 Sayılı İş Yasası ve uygulamaları

Personel İşe alınırken dikkat edilecek hususlar

Deneme ve Değerlendirme Süreçleri,

Esnek Çalıştırma modelleri,

Hak Düşürücü süre ve izlenecek prosedür,

Zaman Aşımı süreleri ve alınacak tedbirler,

Yıllık İzin Kullanımları ve işverenin yetkisi,

Fazla çalışma yapılması için prosedürler,

Performans Yönetimi ve şirkete faydaları,

Personelin çalışma döneminin izlenmesi ve sonuçları,

İdari İzinler ve işverenin yetkisi

Personel çalıştırmada gerekli diğer yasalar

Personele izin verilmesinde dikkat edilecek hususlar,

Davranış kurallarının belirlenmesi,


İŞ SÖZLEŞMELERİ

İş Sözleşmesi çeşitleri ve sonuçları

Yasal bakımından sözleşme farkları,

İş sözleşmesinde bulunması gereken bilgiler,

Esnek Çalışma sözleşmeleri

Fazla mesai uygulamaları,

Sözleşmelerle ilgili uygulama örnekleri,

Sözleşme uygulamaları ile ilgili Yargıtay kararları,

Personel çalıştırmada sözleşmenin önemi


İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERME ŞEKİLLERİ

İstifa, İstek, zorlama, Ölüm-Kaza, İş Kazası,

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona ermesi,

Haklı Nedenle Fesihler nasıl yapılmalı,

İşçi tarafından haklı nedenle fesih yapılması

İşverenin sözleşmeyi sona erdirmesi,

Yetersizlik,davranışlar,işletmenin İşin ve işyeri gereklerinden kaynaklanan fesihler,

Fesih için yöneticilerin yapması gerekenler

Fesih bildirimi kimler tarafından yapılmalı,

İşe İade Kararı ve işe geri almama sonuçları

Sözleşmenin feshi için geçersiz nedenler.

İş güvencesine dahil olmayan personel,

Sözleşmenin feshinde geçerli nedenler,

İşe başlatmama tazminatı hesaplanması,

Kötü niyet tazminatı sonuçları

İş güvencesi Yargıtay Karar Örnekleri


ALT-ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ SONUÇLARI

Alt-Asıl işveren ilişkisinin kurulması,

Alt işveren çalıştırmada dikkat edilmesi gereken konular ve önemi,

Alt işveren sözleşmelerinde dikkat edilecek konular,

Alt –Asıl işverenin müşterek ve müteselsil sorumlulukları

Alt işveren personeli zaman aşım süresi

Alt işverenden istenecek koruyucu belgeler,

Alt işveren ilişkisinde kurumsal riskler


İŞ HUKUKU YARGITAY KARARLARI

YÖNETİCİLER TARAFINDAN SORULACAK SORULAR

ÖRNEK VAKA ÇALIŞMALARI

KIDEM FONU VE ARABULUCU GÖRÜŞMELERİ BİLGİLENDİRME