Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


Başarılı Yöneticiler, Kaynakları En İyi Kullananlardır!

Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasından bahsederken orduyu, halkı ve sonrasında devleti yönetmesindeki gösterdiği vizyoner bakış açısından ve olağanüstü stratejik planlarından bahsederiz. Motivasyonu çok düşük bir halk, I. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir ordu, işgal edilen ve (haneden haricinde) fakir bir imparatorluk. Üstelik savaşın kaybedilmesinden sonra halkından vazgeçerek yurtdışına kaçan bir hanedan. Durum daha ne kadar kötü olabilirdi? Finansal kaynaklar neredeyse hiç yoktu, ancak insan kaynağını doğru yöneterek bir devlet kurdu, bir ulus oluşturdu.

"Başarılı yöneticiler, kaynaklarını en iyi kullananlardır" mottosunun en güzel örneklerinden biridir. Profesyonel işletmelerde yöneticilerin yönetsel yetkinliklere sahip olması beklenir. Yönetici, süreçlere ve çalışan profillerine ne kadar hakimse yönetim sürecini gerçekleştirmesi o kadar olası hale geliyor.

Bu süreçleri başarılı gerçekleştiren yöneticilerin üst yönetime karşı sorumluluklarını da bir o kadar iyi bilmesi gerekiyor. Yöneticiler, üst yönetime karşı ekibinin performansını yönetmek, çalışan aidiyetini sağlamak, en genelinde de departman hedeflerini tutturmak gibi sorumlulukları bulunuyor. Kısacası yönetici katma değer yaratmalı, işletmeyi de gereksiz maliyetlerden korumalıdır.

Gereksiz maliyetler kapsamında yöneticilerin insan kaynağının ve iş hayatını düzenleyen kanunların uygulanmasında yaptığı hatalar en göze çarpanlarıdır. Bu hatalar hem kuruma aidiyet hem idari para cezaları hem de iş davaları anlamında ciddi zararlar vermektedir.

Bir yönetici, çalışanlarının görev tanımlarını, performans kriterlerini, yıllık ve mazeret izinlerini, fazla mesailerini, iş ilişkisine son verme uygulamalarını ve birçok insan kaynakları ve iş mevzuatı süreçlerini de bilmelidir. Bu süreçlerde yapılan hatalar işletmeye gereksiz maliyetler getirmekle birlikte çalışanların genelinde performans düşüklüğüne de sebep olabilmektedir. Yanlış uygulanan bu süreçler işletmenin iki temel (finans ve insan) kaynağına da zarar verebilmektedir.

Yazan
Doruk Gülsever