Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


"Karanlıkta Öğrenme Atölyeleri"nde, karanlıkta, her şeyi çok daha net göreceksiniz.

TANITIM
Gayet yabancı olduğunuz bir ortamda, zifiri bir karanlıkta, değişik aktivitelerle yaşayarak öğreneceksiniz. Bazen zamana karşı yarışacak, bazen liderliği, işbirliğini, takım olmanın zorluklarını ve doğru iletişimin önemini kendiniz tecrübe edeceksiniz. Yapacağınız aktiviteler sonrasında Evren Aksoy’dan alacağınız takım koçluğu ile ekip olma, problem çözme, potansiyeli ortaya çıkarma, stresle mücadele ve zamanı planlama başlıklarında hızlı ve çok daha kalıcı bir gelişim elde edebileceksiniz.


KİMLER KATILMALI?

Birbiriyle çatışma yaşayan ekipler, bireyler

Yüksek stres ve baskı altında çalışan ekipler, bireyler

Oryantasyon sürecindeki ekipler, bireyler

Proje ekipleri

Yöneticiler ve ekipleri

Takım Liderleri, Yetenek Havuzundaki Profesyoneller,

Farklı öğrenme modellerini deneyimlemek isteyen profesyoneller


GELİŞİMİ BEKLENEN YETKİNLİKLER

Karanlıkta öğrenme atölyelerinin odaklandığı ve katılımcıların gelişim göstermeleri hedeflenen becerilere aşağıda yer verilmiştir:

POTANSİYELİN KEŞFİ

Kendini tanıma, farkına varma

Diğerlerini anlama

Güven duyma

Öncelik belirleme

Empati

Dinleme


LİDERLİK

Problem çözme

Belirsizlikle başa çıkma

Komuta Becerleri- Delegasyon- Yetkilendirme

Güven oluşturma

Zamanında karar verme

Motive etme

Zaman yönetimi

Stres yönetimi

Stratejik düşünme


İLETİŞİM

Dinleme

Saygı

Açık, Net ve Kısa Anlatım

Konsantrasyon


TAKIM OLMA

Sorumluluk alma

Motivasyonun yükseltilmesi

Ekip ruhunun oluşturulması

Zayıf olanın desteklenmesi

İş birliğinin geliştirilmesi