İNSAN KAYNAKLARI

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

NELLY

KNOWLEDGE RETETION

EĞİTİM DESTEK

EĞİTİM & GELİŞİM

BİREYSEL & KURUMSAL

II. ORGANİZASYONEL GELİŞİM ZİRVESİ

Building an agile organization


30 Kasım 2016

İstanbul & Ankara


DETAY

HALKBANK A.Ş.

YETKİNLİK İYİLEŞTİRMESİ PROJESİ'ni


Tamamladık.


DETAY

KİĞILI GİYİM SANAYİ İÇİN

PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ


Tamamlandı.


DETAY

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

İLE İDARİ PARA CEZALARINA


Maruz Kalmayın & 25 Yıllık Tecrübeden Faydalanın!


DETAY

Eğitim Takvimi

12-13 Kasım 2016, Bursa

BAUSEM İşbirliğiyle Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitim Programı

16-17 Kasım 2016, İstanbul

Finansal Analiz ve Yönetim

19-20 Kasım 2016, Bursa

BAUSEM İşbirliğiyle Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitim Programı

19-20 Kasım 2016, İstanbul

Şikâyetler İle Başa Çıkma ve Stres Yönetimi

30 Kasım 2016, İstanbul

ORGANİZASYONEL (KURUMSAL) GELİŞİM ZİRVESİ

3 Aralık 2016, İstanbul

İkna ve Müzakere Teknikleri

10-13 Aralık 2016, İstanbul

Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

14 Aralık 2016 - İstanbul

İnsan Kaynakları İş Ortağım (HR Business Partner) Workshop

14,15 Aralık 2016 - İstanbul

İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi

TÜM TAKVİM

İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması

Bu yatırımda; firmayı koruyucu unsurlar olan özlük işleri, İSG, çalışan ilişkileri, mali ve hukuki ilişkiler ile başlayan organizasyon ve görev tanımlarının, yetkinliklerin...
Devamı...


İnsan Kaynakları Denetimi ve Öneri Raporu

İK Denetimi ile firmanızın risklerini öğrenebilir, verimliliğini ölçebilir ve önemli tedbirler alarak geleceği garanti altına alabilirsiniz...
Devamı...


İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Danışmanlığı

Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten ayrılma sırasında gerekli tüm belge düzeni, prosedürler personelin çalışma döneminde hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir...
Devamı...


Performans Yönetimi Sisteminin Kurulması

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilme, Çalışanların kariyer beklentileri hakkında bilgi edinebilme, Performansı yüksek olan çalışanları diğer personelden ayırt edebilme...
Devamı...


Yetenek Yönetimi Sisteminin Kurulması

Kuruluşunuzun işe alım ve üst düzey performans gösteren çalışanları elde tutması yeteneğinin olmasını, çalışanlar için gelişen kariyer...
Devamı...


Kurumsal (Kurumiçi) Eğitimler

Bilgi ve yetkinlik gelişimini hedefleyen performans odaklı kurumiçi eğitimler ile kişisel ve organizasyonel gelişimi sağlayın!
Devamı...
NELLY

Öğrenme Garanti Süreci (Bilgiler Akılda, Hep Garanti Altında!)

CLEVER NELLY

ÖĞRENME GARANTİSİ

Knowledge Retetion (Indense ürünün Türkiye "Yetkili Satıcısı" dır).

Bilgi alınan eğitimlerden sonra, eğer kullanılmaz ise erozyona uğrar. Alman psikolog Hermann Ebbinghaus (1850-1909), günümüzde hala geçerliliğini koruyan araştırmasında bu bilgi kaybının ilk günde %60, ilk ayda ise %90’lara varabildiğini keşfetmiştir. Bu da organizasyonlar için gereksiz eğitim masrafı yanında, yetkinlikten uzak personele sahip olmaları anlamına gelir ki, bu yetkinlik eksikliği, şirket faaliyetlerinde aksamalara veya yanlış karar almalara yol açabilmektedir. İşte Nelly tam bu soruna çözüm oluyor.

İngiltere merkezli "Elephants Don't Forget" firması tarafından geliştirilmiş olan öğrenme garantili (Nelly Knowledge Retention) çözümüyle öğrenilen bilgilerin katılımcıların hep hafızada kalmasını, eğitimlere yapılan yatırımın %100'e yakınının iş sonuçlarına ve karlılığa etki etmesini sağlıyoruz.

Akademik Araştırması
Reading Üniversitesi, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Patricia Riddell ’in Nelly üzerine yaptığı araştırma sonunda yaptığı saptamaların bazıları şöyledir: